Internetstiftelsen och .se-domäner

Om man tänker på en svensk domän kommer man givetvis att börja tänka på en .se-domän. .se är Sveriges toppdomän och tillhör den högsta nivån av Internets domännamnsystem. Nationella toppdomäner är alltså reserverade för specifika länder.

I Sverige har vi .se som administreras av Internetstiftelsen men det hela började faktiskt 1986 med Björn Eriksen på datakonsult- och programutvecklingsföretaget Enea Data som kom att registrera landstoppdomänen .se. Under den här perioden var det endast juridiska personer som kunde registrera en .se-domän.

Efter att domännamnsregistreringen växte sig allt större bildades Internetstiftelsen av ISOC-SE (en svensk gren av Internet Society, en organisation som sprider Internet och vill främja globalt samarbete kring Internet och dess utveckling) 1997 i syfte med att 1) driva och utveckla internets svenska toppdomän .se samt 2) främja utvecklingens av internets infrastruktur i Sverige.

Internetstiftelsen har "till ändamål att främja en god stabilitet i infrastrukturen för Internet i Sverige samt främja forskning, utbildning och undervisning inom data- och telekommunikation, särskilt med inriktning på Internet".

Internetstiftelsen tog över ansvaret av .se i oktober 1997 och ett par år senare, 2003, fick även privatpersoner börja registrera .se-domäner. Samma år kunde man även börja använda tecken som å, ä och ö i domännamnet. 2013 kom Internetstiftelsen att även ta över drift och administration av domänen .nu.

Från att det fanns strax över 100000 domäner registrerade i slutet på 2002 finns det idag (den 5.e februari 2020) strax över 1,5 miljoner .se-domäner registrerade och vi kan konstatera att Eriksen, ISOC-SE och Internetstiftelsen har lyckats väl i att sprida Internet och dess utveckling i form av administreringen av toppdomänen och detta är förhoppningsvis bara början på berättelsen.